Ed. Tamme nim. Võru puhkpillifestival

 

Üle-eestiline noorte puhkpillimängijate suvekool ja festival

Võru Vaskpillipäevad 1996 - 2012

 

1996. a. jaanuaris tegi Võrumaalt pärit muusik – Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia  trompetiõpetaja Aavo Ots Võru Muusikakoolile ettepaneku korraldada Võrus noorte vaskpillimängijate suvekool. Esimese suvekooli töökava koostas EMTA puhkpilliosakonna juhataja professor Heiki Kalaus.  Sama aasta 13. - 17. augustini toimunud esimest suvekoolist võttis osa 33 trompeti, metsasarve ja teiste vaskpillide noort mängijat. Õppejõududena töötasid lisaks Aavo Otsale (trompet ja orkester) ja  Heiki Kalausele (tromboon, tuuba) ka   Kaido Otsing (metsasarv) ja  Aigar Kostabi (trompet ja brassansambel). Kuna  õpetajad tõid Võrru ka oma paremad õpilased oli juba esimestel vasepäevadel võimalik korraldada kokku 8 kontserti Võru, Rõuge ja Vastseliina kirikus, Võru kultuurimajas ja muusikakoolis. See hea traditsioon korraldada võimalikult mitu ja erineva kava ja koosseisuga kontserti püsis viimaste aastateni. Oli aastaid kus noored muusikud andsid vasepäevadel Võru linnas ja maakonnas   12 – 15  kontserti.

Alates esimestest Võru Vaskpillipäevadest oli noorte puhkpillimängijate Võru suvekool just ansambli- ja orkestrikool.  

Huvitav on ka esimese suvekooli õpilaste  (siis 1996. aastal vaevalt teismelised mürtsutegijad noorukid) edasine käekäik. Mõned saatused. Andres Kontus on õpingud lõpetanud ja suunab ERSO tromboonirühma, Mart Kivi on Estonia trompet ja puhkpilliorkestrite dirigent, Jan Pentšuk Vanemuise metsasarv, Teet Raik on õppejõud ja big-bandi dirigent, Jaan, Neeme ja Aarne Ots juba nimekad muusikud,  1997. aasta vasepäevlane Madis Vilgats ERSO muusik ja õppejõud.

Järgmisel aastal liitusid vaskpilliõpilastega   Võru Muusikakooli saksofoni, klarneti ja flöödimängijad. 1998. aastast  puupillimängijad  ka teistest  Eestimaa muusikakoolidest.

Üle-eestiline  noorte puhkpillimängijate  suvekool ja sellest välja kasvanud festival „Võru Vaskpillipäevad“ oli aastate jooksul  ainulaadseks noorte muusikute kokkusaamise ja täiendõppe kohaks. Suvekool ja festival tõi igal aastal  augusti kolmandal nädalal Võrru ligi sada noort muusikut ja nende õpetajat. Festivaliorkestrid ja -ansamblid, noored interpreedid, külalisorkestrid Eestist ja välisriikidest on esinenud kümnete kontsertidega kultuurimajas „Kannel“, muusikakoolis, maa rahvamajades, kirikutes, linna tänavatel ja väljakutel, pargis, rannas, Tamula ja Kubija järvel, Võru linnapäevade pidustustel, laatadel. Võrus on olnud võimalik kuulata häid noorteorkestreid Soomest, Lätist, Leedust, Ungarist ja Saksamaalt ning orkestreid ka Eestist.

Aastate jooksul muutus õppejõudude ja dirigentide koosseis. Tegevuse Võrus lõpetasid Aigar Kostabi, Heiki Kalaus ja Kaido Otsing. Aavo Ots võttis enda kanda festivali kunstilise juhtimise, koolituse ja dirigenditöö. Pilliõpetaja ja dirigentidena tuli abiks Priit Sonn. Abistasid ka  Arno Anton, Jaan Ots, episoodiliselt Hipp Kalkun, Valdo Rüütelmaa jt.

Võru Vaskpillipäevade suvekoolis osales nende  aastate jooksul üle 480 muusikakoolide puhkpilliõpilase, mõni ainult üks-kaks korda, kuid enamuses  neli või enam korda. Paljud neist valisid kutselise muusiku tee ja jätkavad õpinguid kodu- või välismaal. Huvitav tähelepanek. Võru suvekooli tuldi üldjuhul  muusikakoolide 3 - 4 klassist (valdab juba pilli ja tunneb nooti). Enamus neist tuli Võrru ka järgmisel ja veel mitmel aastal kuni muusikakooli lõpuni - ütleme  viis suve järjest. Selle ajaga arenes algajast noorest muusikust juba arvestatav mängija. Sellega tõusis kontsertide kunstiline tase ja loomulikult kontserdikülastajate huvi ja arv.  Oli ka aastaid kui tehti tööd ainult algajatega.

Võru Vaskpillipäevadel oli  kultuurilooliselt tähelepanuväärne osa ka Võru  muusikaelu edendamisel. Juulikuise folkloorifestivali kõrval olid vaskpillipäevad teiseks oluliseks suvesündmuseks Võrus.

Võru Muusikakooli keelpilliosakonna algatusel loodi 2000-aastate algul koostöös vasepäevadega mitmesugused kammerkoosseisud  ja 2003. aastal koguni 40 liikmeline projektiorkester “Võru Suvesümfoonia”. Dirigendid Jaan Randvere ja Erki Pehk.

Võru Muusikakooli saksofoniõpetaja Jaan Randvere algatusel avati 2005.a. vasepäevadel  Virgo Veldi kvarteti Sax-Est Võru Saksofonikool. Koos Virgo Veldiga töötasid saksofonikoolis õpetajatna Ivo Lille, Lauri Sepp, Sulev Sommer ja Siim Aimla  (oli ka saksofoniorkestri dirigent). Saksofonikool lõpetas V kokkutulekuga  2009.a. Mõte on jätkata tulevikus, kuid lahus Võru Vaskpillipäevadest.

Võru Vaskpillipäevad 2004  asutas Lõuna-Eesti Noorte Puhkpilliorkestri (LENPO). Dirigent Aavo Ots. Orkestri esimesse koosseisu kuulus 38 noort muusikut Tartu, Tartu valla, Põlva, Vastseliina ja Võru muusikakoolidest. Võru Muusikakoolist 21 muusikut – 55% orkestri esimesest koosseisust. Hiljem liitus orkestriga  noori muusikuid ka Otepää ja Tallinna muusikakoolidest. Samal ajal on Võru, Põlva, Vastseliina õpilased  orkestrist mitmesugustel põhjustel lahkunud.  Noored orkestri puhkpillimängijad õpivad valitud instrumendil musitseerima  oma muusikakoolis oma pilliõpetaja abiga. Õpitut süvendatakse suvekoolis, kokkutulekutel, õppepäevadel Võrus ja proovidel Tartus, Tallinnas ja Otepääl. Lõuna-Eesti Noorte Puhkpilliorkester  esines edukalt konkursil “Mid Europea 2006” Austrias ja konkurssidel EST-NOK 2007, 2009. Ka Eesti puhkpilliorkestrite turniiril 2008 oli Lõuna-Eesti Noorte Puhkpilliorkester A-grupis kolmas ja orkestri baasil loodud B-grupis võistlev  Wõro Fanfare (brass + saksofonid) koguni esimene.

 2012. aastal viidi LENPO tegevus Tartu, kuna Võrust ja  Kagu-Eesti regioonist (erandina osalevad Arno Antoni õpilased Otepää Muusikakoolist) ei soovinud orkestris osaleda ükski õpilane. Orkestrisse kuulus kahel viimasel aastal  Elleri koolist 9, Tartu valla muusikakoolist 5, Otepää Muusikakoolist 8 ning Tallinna MKK 7, mõned Võru Muusikakooli vilistlased ja vajadusel sõitis Võrru proovile-kontserdile lisajõude ka EMTA-st. 

Alates 2008. aastast on Võru Vaskpillipäevad olnud Eesti Noorte Brassi (dirigent Aavo Ots ja Priit Sonn) ja aastast 2010 Eesti Noorte Puhkpilliorkestri (ENPO) (peadirigent Aavo Ots, dirigendid Valdo Rüütelmaa ja Jaan Ots) suvise koolituse kohaks. Nende noorte muusikute – Eesti noorte puhkpillimuusika tippude -  esinemised olid  muusikaelamuseks Võru linna elanikele ja külalistele. Paraku jäid viimastel aastatel  Kagu-Eesti regiooni  ja suvekooli korraldaja Võru Muusikakooli puhkpilliõpilased suvekoolist  eemale, kuna kogu tegevus ja tähelepanu oli pööratud ülalnimetatud üleriigiliste noorte muusikute ühenduste koolitusele,  nende meeldivale puhkusele Võrus. Üheks eemalejäämise põhjuseks on ka puhkpilliõpilaste arvu vähenemine Võrumaal.

Kuid Aavo Otsa pedagoogiline ja organiseeriv tegevus noorte muusikute kaasamiseks orkestritesse ja Eesti muusikaellu ning  vaskpillipäevade ellukutsumine Võrus väärib igati  tunnustust.

Võrumaa puhkpillimuusika traditsioonide järjepidevuse kandjaks saab uus festival

Eduard Tamme nimeline Võru Puhkpillifestival.   

Festivali korraldajateks Võru Sümfoonilise Muusika Ühing (asutatud 2004.a.  Võru Sümfooniamuusika Seltsi /1934 -1941/  järeltulijana), Võrumaa Vaskpilliühing (asutarud 2012.a.) ja Võru Muusikakool koos Võru Linnavalitsusega.

 

 

20. mai  2013.a.                                                                                                      Ilmar Kudu

suvekooli ja festivali “Võru Vaskpillipäevad”  korraldaja 1996 - 2012