Ed. Tamme nim. Võru puhkpillifestival

Võru Sümfoonilise Muusika Ühingu

 

 

 

                                                  juhatuse otsus  nr  63                          25. veebruar  2013.a.

 

 

Seoses Eduard Tamme nimelise Võru Puhkpillifestivali 2013 ettevalmistamise ja korraldamisega ning Võru linna 229. aastapäeva tähistamise linnapäevadel esinemistega:

  1. .........
  2. kuulutada välja konkurss linnapäevade „Võru 229“ peaesineja,  professionaalse muusikakollektiivi leidmiseks /tingimus:  linna asutaja Katarina II ajastu XVIII sajandi muusika/,   tähtaeg    15. aprill  2013;
  3. kuulutada välja loomingulise stipendiumi konkurss Eduard Tamme nimelise Võru Puhkpillifestivali noorte puhkpillmängijate ansambli- ja  orkestrikooli, meistrikursuse, löökpillide ja rütmika õpitubade õppejõududele/dirigentidele,   tähtaeg  29. aprill  2013;
  4. kuulutada välja loominguliste stipendiumite konkurss Võru Kammerorkestri koosseisu täiendamiseks, tähtaeg   13. mai 2013;   
  5. moodustada konkursside komisjon  3. juuniks 2013;
  6. konkursid avalikustada festivali kodulehel  ning  teavitada   muusika-organisatsioone:  Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia puhkpilli ja keelpilli osakonnad, Eesti Muusikakoolide Liit, Eesti Puhkpillimuusika Ühing, H. Elleri nimeline Tartu Muusikakool, Tallinna Muusikakeskkool, MTÜ Võrumaa Vaskpilliühing; Eesti Kontsert
  7. loomingulised stipendiumid maksta välja Tulumaksuseaduse § 3, § 8 ja § 11 alusel vastavalt konkursi tulemustele ja  Eduard Tamme nimelise Võru Puhkpillifestivali eelarvele laekunud toetustele ja stipendiumitele.
  8. ........

 

 

 

 

Juhatuse esimees                                                    I. Kudu